Czy UX designer oraz product designer to to samo stanowisko?

Wdrożenie produktu do sprzedaży i analiza grupy docelowej, a także poprawa użyteczności serwisu internetowego dla użytkowników, czy prowadzenie kampanii marketingowej to czynności wymagające zatrudnienia odpowiedzialnych i mocno wyspecjalizowanych pracowników. UX designer oraz product designer to często mylone stanowiska. W jaki sposób kompetencje rozchodzą się pomiędzy stanowiskami i dlaczego w firmach prawidłowa komunikacja pomiędzy działami prowadzi z reguły do szybszego sukcesu komercyjnego?

Czym zajmuje się UX designer?

UX designer to człowiek od poprawy użyteczności, doświadczenia użytkownika. Od UX designera naturalnie oczekuje się wysokiej znajomości produktu, która przekłada się na lepsze projekty. UX designerzy pracują najczęściej przy wdrażaniu i dalszym rozwijaniu produktów cyfrowych. To kategoria dominująca w sektorze e – commerce oraz niezwykle przyszłościowa. Fachowiec może pracować z aplikacjami mobilnymi, ze sklepami online, stronami firmowymi, ale też produktami fizycznymi, czy nawet klasycznymi usługami. Projektowanie doświadczeń to sztuka i nauka, ponieważ wymaga opracowania analiz jakościowych i ilościowych. Badania potrzeb grupy docelowej prowadzi już właściwie każde świadome przedsiębiorstwo, a UX designer składa wszystko w spójną strategię.

Czym zajmuje się product designer?

Product designer odpowiada za tworzenie jakościowych produktów cyfrowych oraz fizycznych dopasowanych do potrzeb grupy docelowej. Specjalista poprawia możliwości produktu, monitoruje cykl życia, czuwa nad wycofaniem starych partii i nad wdrożeniem nowych rozwiązań do katalogu. Dodatkowo czuwa nad analizą danych i wymienia się doświadczeniami z innymi działami przedsiębiorstwa, szczególnie związanych z doświadczeniami użytkownika oraz marketingiem. Większość product designerów przyjmuje rolę kontrolną i nadrzędną przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Czy kompetencje przechodzą pomiędzy stanowiskami?

Niektóre kompetencje pomiędzy UX designerem i product designerem przechodzą, ale jednocześnie ułatwiają komunikacje oraz zrozumienie kierunku dalszego działania. UX designer zwraca się bardziej w stronę klientów. Musi postawić się w roli konsumenta. Czuwa nad zgodnością produktu z faktycznymi, realnymi potrzebami klientów. Natomiast product designer posiada większą wiedzę biznesową, koncepcyjną i czuwa nad prawidłowym wdrożeniem samego produktu. Musi zatem koordynować wiele zadań. Product Designer nastawia się bardziej na kontrolowanie kosztów i procesy typowo biznesowe.

Kto pełni ważniejszą funkcję?

Wszystko zależy od skali przedsięwzięcia. Product Designer, który wykona użyteczny produkt niższym kosztem od konkurencji stanowi często o wysokiej przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wielu product designerów przechodzi płynnie do roli badania użyteczności. Dobra komunikacja pomiędzy działami odpowiedzialnymi za produkt, badanie użyteczności i marketing to absolutna podstawa dla wypracowania pozytywnych wyników ekonomicznych.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://ux-pm.pl/blog/ux-designer-a-product-designer

Oceń post

Zostaw komentarz